Faqja e internetit www.albaniatravel.today është një portal i madh që është projektuar për të kërkuar hotele, apartamente, ekskursione, transferta etj. Objektivi kryesor i kësaj faqe është bashkimi i gjithë jetës turistike të Shqipërisë. Faqja punon në dy gjuhë: rusisht dhe anglisht.